Indstil klokkeslæt

INDSTILLING AF UR

Klokkeslæt og dato er indstillet fra fabrikkens side. Hvis du vil justere klokkesættet:

– Tryk på knappen SELECT, så det indstillede klokkeslæt vises.

– Tryk igen på SELECT, hvorefter de første cifre blinker.

– Hvis du vil foretage ændringer, skal du trykke på SET, indtil de rette cifre vises på displayet.

– Tryk på SELECT igen, så næste ciffer blinker, osv.

– Tryk på SELECT igen, og indstil år, måned og dag. ”y”: år (year) ”n”: måned ”d”: dag

– Tryk på SELECT en sidste gang. Efterfølgende vises det aktuelle klokkeslæt, og din APT er klar til brug.